Juridiske oplysninger

Copyright

Copyright 2024 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Tyskland

Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, diagrammer, lyd, animations- og videofiler samt deres arrangement er underlagt ophavsret og alle andre love om beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Indholdet på dette websted må ikke kopieres, ændres, distribueres eller på anden måde stilles til rådighed for tredjeparter hverken til handelsformål eller til distribution. Anvendelse af vores materialer på andre websteder er ligeledes forbudt. Du må kun downloade indholdet af dette websted til personlig, ikke-kommerciel, privat brug i overensstemmelse med vores internetretningslinjer og forudsat at du overholder alle love om ophavsret, varemærker og anden beskyttelse. Dette er især forbudt ved at slette de respektive oplysninger eller gøre det ellers utilgængelige eller ulæselige. Alle ændringer eller brug af indholdet på vores websted til andre formål er en krænkelse af vores rettigheder og er udtrykkeligt forbudt.Varemærker

Med mindre andet er angivet, er alle varemærker nævnt på PLAYMOBIL®-webstedet lovbeskyttede varemærker tilhørende geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. Det gælder især varemærkerne PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train og PLAYMOBIL® Funpark. Disse varemærker er beskyttet nationalt og internationalt, og må ikke gengives eller kopieres, ændres eller anvendes på anden vis uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.Garant

Vores websted er opbygget med størst mulig omhu. Selvom vi antager, at de oplysninger vi giver er korrekte, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder. Derfor leverer vi disse oplysninger uden nogen form for forsikringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Vi udelukker også enhver form for stiltiende garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-overtrædelse af love og patenter. Vi udelukker ethvert erstatningsansvar for direkte eller indirekte skader som skyldes brug af dette websted, medmindre de er forsætlige eller skyldes uagtsomhed fra vores side. Vi udsteder især ingen garanti for, at vores websted, dets indhold og/eller den server, det ligger på, ikke indeholder virus. Derudover påpeger vi, at vi ikke fører tilsyn med andre websteder, der indeholder et link til vores websteder, og at vi ikke kan holdes ansvarlige for deres indhold.Licensrettigheder

PLAYMOBIL® ønsker at præsentere sig for dig med et innovativt og informativt internetprogram. Derfor håber vi, at du nyder dit besøg på vores websted. De immaterielle rettigheder på webstedet, såsom patenter, varemærker og ejendomsrettigheder, er beskyttede, og dette websted giver ikke en licens til brug af immaterielle rettigheder tilhørende PLAYMOBIL® eller nogen tredjepart.Din mening

Vi vil gerne høre din mening om vores produkter og vores websted. Vi vil dog gerne påpege, at vi ikke betragter meddelelser fra dig som fortrolige. Desuden har vi ret til at bruge dine oplysninger på enhver måde, som vi anser for passende og uden nogen form for forpligtelser over for dig. Oplysningerne vi modtager bliver PLAYMOBILs® ejendom, når vi modtager dem, og vi har ret til at bruge alle idéer, koncepter, knowhow eller teknisk information, herunder til udvikling, produktion og distribution af produkter uden nogen forpligtelse til økonomisk kompensation af dig.

Internetretningslinjer for ikke-kommercielle websteder