Megjegyzések elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatban


Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendeletre tekintettel a Geobra jelen, a honlapján, közzétett általános szerződési feltételekben az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

Az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolnak, kérjük ezért, hogy azokat a csomagoláson, ill. a használati-kezelési útmutatóban rögzített vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtessék.

Ha az elektromos, elektronikus berendezés olyan alkatrészt tartalmaz, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősül, úgy erre a csomagoláson, ill. a használati- kezelési útmutatóban találnak információt.


A régi elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a szelektált hulladékok (háztartási hulladék) közé dobni, hanem azokat külön kell tárolni. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható.


A régi eszközök engedélyezett kereskedelmi és önkormányzati visszavételi pontjain történő leadása által biztosított ezek szakszerű és egyszerű tárolása. Az ilyen eszközök a környezetre és egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak.

A megfelelő ártalmatlanításuk környezetvédelmi és újrahasznosítási célokat szolgál. Ártalmatlanításuk során ezért minden régi eszköz birtokosa köteles hozzájárulni a környezetvédelemhez és a nyersanyagok és anyagok újrahasznosításához. A nem szakszerűen ártalmatlanított eszközök továbbá veszélyeztethetik az életet és az egészséget.

A régi elemeket és/vagy akkumulátorokat, amelyeket nem építettek bele a használt eszközbe, el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés által tartalmazott elem, ill. akkumulátor típusát a csomagolás, ill. a használati-kezelési útmutató tartalmazza, ugyanitt érhető el információ arról, hogy ezek milyen módon távolíthatók el biztonságosan az elektromos vagy elektronikus berendezésből;


Ártalmatlanításukat az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályozza.


A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható.

A lakosság számára továbbá elérhető a hulladékudvarokon való leadás lehetősége is ezzel kapcsolatosan a www.hulladekudvar.hu internetcímen szerezhet további tájékoztatást.


Az elektromos eszközökön és/vagy csomagolásukon található alábbi „áthúzott szeméttároló“ szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt csak más hulladékoktól külön szabad tárolni és nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.


Szimbólum áthúzott hulladékgyűjtő


Felhívjuk figyelmét, hogy a régi eszközök tartalmazhatnak személyes adatokat; ez például faxok vagy mobiltelefonok esetén fordulhat elő. Ezen adatokért és törlésükért Ön saját maga tartozik felelősséggel;

A Geobra a 197/2014.(VIII.1.) Kormányrendeletnek megfelelően gondoskodik az általa forgalomba hozott érintett termékek visszagyűjtéséről és hulladékkezeléséről. Ennek pontos ennek rendjéről és megoldásainkról az alábbi elérhetőségeken keresztül tudunk tájékoztatást adni:

(service_hu@playmobil.de)

Az e-hulladék, gyűjtésére, kezelésére szerződött partnerünk a (Öko-Pannon Nonprofit Kft.).

A Geobra tevékenységével szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újra használatában, újra használatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban valamint a Geobra viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket és ezen költségek viselésére ezúton kötelezettséget vállal.