Redaktion

Playmobil Northern Europe

Hogehilweg 18

1101 CD Amsterdam

Nederland


service_nordic@playmobil.com


Operativsystemplattform för utomrättslig tvistlösning online: I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en interaktiv webbplats för utomrättslig tvistlösning av juridiska onlinetransaktioner.

Här hittar du Europeiska kommissionens plattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/