Νομικές Πληροφορίες

Copyright

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της εταιρίας, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες, τα διαγράμματα, οι παρουσιάσεις, οι εικονογραφήσεις, τα γραφικά, οι βασικοί πηγαίοι κώδικες, οι ήχοι, τα κινούμενο σχέδια και τα βίντεο (εφεξής το «Περιεχόμενο») υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων που αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Περιεχόμενο δεν μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να τροποποιηθεί ή να αναδημοσιευτεί ή να διατίθεται σε τρίτους είτε για εμπορικούς σκοπούς είτε για διανομή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι εξίσου παράνομη.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική/οικιακή χρήση, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα και οι λοιποί προστατευτικοί νόμοι, ιδίως με τη μη διαγραφή των σχετικών πληροφοριών ή τη μετατροπή τους σε απρόσιτες ή δυσανάγνωστες. Όλες οι αλλαγές ή η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων μας και απαγορεύεται ρητά. Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση από εσάς οποιουδήποτε από το Περιεχόμενο δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, τα οποία δεν ανήκουν, ελέγχονται ή συνδέονται με την Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG και τις θυγατρικές της.


Εμπορικό σήμα

Ένα εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, μία εικόνα ή ένα σλόγκαν που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προέρχονται από μια εταιρεία. Υπάρχουν πολλά εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρακάτω: PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® 1.2.3, PLAYMOBIL® RC TRAIN και PLAYMOBIL® FUNPARK. Έχουμε λάβει μέτρα για την κατοχύρωση αυτών των εμπορικών σημάτων σε χώρες σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε ότι η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων αναγνωρίζει αυθεντικά προϊόντα PLAYMOBIL® που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα μας. Θα επιτρέψουμε στους θαυμαστές και τους λάτρεις να χρησιμοποιούν ορισμένα από τα εμπορικά σήματα PLAYMOBIL® σε ιστότοπους, μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προσφέρονται προϊόντα ή υπηρεσίες PLAYMOBIL® προς πώληση, μίσθωση ή ενοικίαση σε αυτούς τους ιστότοπους και ότι αυτές οι ιστοσελίδες ενδέχεται να μην περιέχουν ή να προσφέρουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους όπου προσφέρονται προς πώληση προϊόντα ή υπηρεσίες PLAYMOBIL®, μίσθωση ή ενοικίαση, εκτός από ιστότοπους που διαχειρίζεται η geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ή οι θυγατρικές της (όπως www.playmobil.gr ή www.playmobil.com). Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Δεν πρέπει να γίνει χρήση του εμπορικού σήματος PLAYMOBIL®, το οποίο απεικονίζεται με τη μορφή του λογότυπου που εμφανίζεται στην αρχή αυτού του εγγράφου, ούτε οποιουδήποτε κεφαλιού από φιγούρα PLAYMOBIL® ξεχωριστά από το υπόλοιπο προϊόν.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη PLAYMOBIL®, υπό την προϋπόθεση ότι το σύμβολο "®" ή "(R)" εμφανίζεται δίπλα στη λέξη. Η λέξη PLAYMOBIL® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, όπως "Εδώ είναι το PLAYMOBIL®", αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως επίθετο, όπως "Εδώ είναι η φιγούρα PLAYMOBIL®." Η εμφάνιση των εμπορικών σημάτων PLAYMOBIL® πρέπει να είναι συνεπής με το άλλο κείμενο σε γραμματοσειρά και μέγεθος. Προτιμούμε το εμπορικό σήμα PLAYMOBIL® να το γράφετε με κεφαλαία, αλλά δεν απαιτείται να το κάνετε.

Οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων PLAYMOBIL® πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αναφέρεται σε αυθεντικά προϊόντα PLAYMOBIL® και δεν πρέπει να υποδεικνύει ή να υπονοεί ότι η ιστοσελίδα υποστηρίζεται, εξουσιοδοτείται ή άλλιως έχει εγκριθεί από τη geobra Brandstätter ή τις θυγατρικές της. Η χρήση εμπορικών σημάτων PLAYMOBIL® σε μεγάλο μέγεθος στο επάνω μέρος μιας ιστοσελίδας θα έδινε μια λανθασμένη εντύπωση και απαγορεύεται να προβείτε σε μία τέτοια κίνηση.


Όλα τα προϊόντα και κάθε υλικό που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα μας, προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Οποιοδήποτε εμπορικό σήμα συμπεριλαμβανομένων των PLAYMOBIL, PLAYMOBIL FunPark, RC Train and 1.2.3, και λογότυπα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστοχώρο ανήκουν στην Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG στο Zirndorf, Γερμανίας Αυτά τα σήματα και λογότυπα προστατεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να αντιγράφονται, αλλά και ούτε να τροποποιούνται ή να χρησιμοποιούνται ή να παρουσιάζονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Τίποτα σε αυτόν τον ιστοχώρο δεν θα πρέπει ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων ή των λογοτύπων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.Εγγύηση

Η ιστοσελίδα μας έχει δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και προσοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα, αλλαγές και τυπογραφικά λάθη. Ως εκ τούτου, παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές χωρίς διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια της πληροφορίας και στο μέτρο που επιτρέπεται από τον Νόμο αποκλείουμε κάθε ευθύνη για λάθη που περιέχονται σε αυτόν τον ιστοχώρο. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για βλάβες και παραλείψεις που προκύπτουν από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, εκτός αν οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους μας. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν η ιστοσελίδα, το περιεχόμενο ή ο διακομιστής στον οποίο βρίσκεται μολυνθεί από ιούς. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι δεν ελέγχονται άλλες διαδικτυακές σελίδες που περιέχουν link για την ιστοσελίδα μας αλλά και ούτε για τα links που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, και δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.Άδειες Χρήσης

Η PLAYMOBIL® θέλει να διαθέτει μία πολύ σύγχρονη και πλήρως ενημερωμένη ιστοσελίδα. Η πνευματική ιδιοκτησία που περιέχεται στην ιστοσελίδα, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα προστατεύονται και απαγορεύεται η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της PLAYMOBIL® από τρίτους.Η γνώμη σας

Θα θέλαμε να ξέρουμε την γνώμη σας για τα προϊόντα μας και την ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, θέλουμε να επισημάνουμε, ότι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από εσάς δεν θεωρούνται εμπιστευτικά. Έτσι, έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με κάθε τρόπο χωρίς να έχουμε κάποια υποχρέωση απέναντί σας, χρηματική ή άλλη. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε γίνονται ιδιοκτησία της PLAYMOBIL® και διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης όλων των ιδεών, τεχνικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας και γνώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές και αναφέρονται σε βελτίωση, παραγωγή και διανομή των προϊόντων μας χωρίς καμία υποχρέωση οικονομικής αποζημίωσης απέναντι σας.

Δεν εγγυόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο ότι η όποια επικοινωνία που δεν έχει συναλλακτική βάση και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στη διαδικασία κρυπτογράφησης SSL είναι ασφαλής. Για τον λόγο αυτό συνιστούμε καμία προσωπική πληροφορία όπως e-mail ή διεύθυνση ή όποια πληροφορία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας να μην περιλαμβάνεται σε μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε και με καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια ή ζημία που προκαλείται με την εισαγωγή προσωπικών ή άλλων δεδομένων, σε μία μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Παιδιά κάτω των 16 ετών δεν θα πρέπει να εισάγουν δικές τους προσωπικές λεπτομέρειες αλλά θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία του γονέα ή του κηδεμόνα τους.Ασφάλεια

Για να βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και ο υπολογιστής σας είναι ασφαλείς ανά πάσα στιγμή κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας.Κρυπτογράφηση

Η κρυπτογράφηση SSL έχει γίνει πρότυπο στο Διαδίκτυο. Βασίζεται στην κρυπτογράφηση της επικοινωνίας δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο και του διακομιστή της Εταιρίας, για την αποφυγή προβλημάτων ασφαλείας από τρίτους.

Κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της PLAYMOBIL® χρησιμοποιείται SSL για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) από τρίτους. Η κρυπτογράφηση ενεργοποιείται στη διαδικασία παραγγελίας από το Βήμα 2 - «Χρέωση».