Κανόνες Διαδικτύου Για Μη Εμπορικές Ιστοσελίδες

Εμείς στην geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG., κατασκευαστές της οικογένειας προϊόντων PLAYMOBIL®, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που οι θαυμαστές και λάτρεις των προϊόντων μας μοιράζονται με άλλους ανθρώπους πληροφορίες, ιδέες και προσωπικές εμπειρίες με τα προϊόντα PLAYMOBIL®. Καθώς το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή βιτρίνα όπου ο καθένας μπορεί να ανοίξει τον υπολογιστή του και να δημιουργήσει την προσωπική του ιστοσελίδα, έχουμε αναπτύξει τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε χρήση των εμπορικών μας σημάτων και των πνευματικών μας δικαιωμάτων από τρίτους σέβεται και προστατεύει τους λάτρεις και θαυμαστές των προϊόντων μας, οι οποίοι είναι παιδιά κάθε ηλικίας.

Είναι δύσκολο να ορίσουμε ακριβείς οδηγίες για τους λάτρεις και θαυμαστές των προϊόντων μας σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, έχουμε θεσπίσει τις παρακάτω βασικές αρχές:


  1. Η εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές στα προϊόντα PLAYMOBIL® και η ποιότητά τους δεν μπορεί να θιχτεί ή να διακυβευθεί από οποιαδήποτε χρήση εμπορικών σημάτων PLAYMOBIL® ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
  2. Τα παιδιά δεν θα εκτεθούν σε επιβλαβές ή προσβλητικό περιεχόμενο σε μια ιστοσελίδα.
  3. Ο ιστότοπος δεν θα απεικονίζει βία που είναι ακατάλληλη για παιδιά κάτω των 5 ετών.
  4. Ο ιστότοπος δεν θα κάνει διακρίσεις ή δεν θα κάνει διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε ατόμου λόγω ηλικίας, φυλής, φύλου ή θρησκείας.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε καθορίσει τους ακόλουθους κανόνες και απαιτήσεις για μη εμπορικούς ιστότοπους που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα ή υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
Πνευματική ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι το δικαίωμα ελέγχου της αντιγραφής ενός πρωτότυπου έργου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας παράγωγων έργων ή έργων που βασίζονται σε ένα πρωτότυπο έργο. Όλα τα προϊόντα μας, οι συσκευασίες, οι οδηγίες συναρμολόγησης και το διαφημιστικό υλικό προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Η αντιγραφή, σάρωση, διανομή και προβολή αυτών των υλικών σε έντυπη μορφή ή σε ιστότοπο θα παραβίαζε τα δικαιώματά μας. Ωστόσο, για μη εμπορικούς σκοπούς και με περιορισμένο τρόπο, θα εκχωρήσουμε άδεια, κατόπιν αιτήματος, για σάρωση και αντιγραφή του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για προβολή σε έναν ιστότοπο. Για να ζητήσετε τέτοια άδεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο info@playmobil.gr ή τηλεφωνικά στο 210-8000018 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.).

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή καταλόγων ή οδηγιών συναρμολόγησης.

Οποιαδήποτε χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα PLAYMOBIL® πρέπει να διασαφηνίζεται ότι αναφέρεται σε αυθεντικά προϊόντα PLAYMOBIL® και δεν πρέπει να υποδεικνύει ή να υπονοεί ότι η ιστοσελίδα υποστηρίζεται, εξουσιοδοτείται ή άλλως εγκρίνεται από τη geobra Brandstätter ή τις θυγατρικές της.
Ονόματα τομέα διαδικτύου (Domain names)

Ονόματα τομέα διαδικτύου, συγκεκριμένα το τμήμα που εμφανίζεται συνήθως μεταξύ του "www." και ο τομέας ανώτερου επιπέδου, όπως ".com", ".net", ".org" ή ".gr" έχουν γίνει ένας γρήγορος τρόπος για τους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο σχετικά με εταιρείες ή προϊόντα. Αποφύγετε την εγγραφή ή / και χρήση των εμπορικών σημάτων PLAYMOBIL® ως μέρος ενός ονόματος τομέα Διαδικτύου. Μια τέτοια χρήση δημιουργεί την εντύπωση ότι ο ιστότοπος συνδέεται ή σχετίζεται με την εταιρεία μας ή ένας αυθεντικός ιστότοπος PLAYMOBIL®, όπως το www.playmobil.gr ή www.playmobil.com . Απαγορεύουμε τη χρήση οποιουδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε ιστότοπο με όνομα τομέα που περιλαμβάνει το "playmobil" ή οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα. Εάν κάποιος καταχωρήσει ένα τέτοιο όνομα τομέα, διατηρούμε το δικαίωμα λήψης κατάλληλων μέτρων για να υποχρεωθεί η μεταφορά αυτού του ονόματος domain στη geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Αποποίηση ευθυνών

Οποιοσδήποτε ιστότοπος που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορικά σήματα PLAYMOBIL® ή υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα PLAYMOBIL®, πρέπει να παρέχει μια δήλωση αποποίησης ευθυνών ή μια γραπτή δήλωση που αναφέρει σαφώς ότι ο ιστότοπος δεν χρηματοδοτείται, εξουσιοδοτείται ή άλλως εγκρίνεται από τη geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ή τις θυγατρικές της εταιρείες, και ότι ούτε η geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ούτε οι θυγατρικές της εταιρείες είναι υπεύθυνες για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται σε έναν τέτοιο ιστότοπο. Η αποποίηση ευθύνης θα πρέπει να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου και θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη μέσω συνδέσμου σε άλλες σελίδες.

Μία δήλωση αποποίησης ευθύνης θα μπορούσε να είναι ως εξής:

Αυτός ο ιστότοπος δεν ανήκει, λειτουργεί, χρηματοδοτείται ή εξουσιοδοτείται από τη geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ή από την PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ή η PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη για αυτόν τον ιστότοπο ή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή συνδέσμους περιέχονται σε αυτόν. Δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες ή συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλους συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν δεσμεύεται από δηλώσεις που γίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή από εκείνους που κατέχουν ή διαχειρίζονται αυτόν τον ιστότοπο. Τα εμπορικά σήματα PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® 1.2.3, PLAYMOBIL® RC TRAIN και PLAYMOBIL® FUNPARK και οι εικόνες πνευματικών δικαιωμάτων των προϊόντων PLAYMOBIL® αποτελούν τη μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε αυτά.

Ακόμα κι αν συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες (όπως ελπίζουμε να κάνετε), δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τον ιστότοπό σας ή να δεσμευόμαστε από οποιεσδήποτε δηλώσεις γίνονται στον ιστότοπό σας.
Ενημερωτικό δελτίο PLAYMOBIL®

Κατά διαστήματα, θα διανέμουμε νέα ή πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, εκδηλώσεις ή υπηρεσίες PLAYMOBIL®. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας ή ενδέχεται να εμφανίζονται σε έντυπες εκδόσεις. Σχεδιάζουμε προσεκτικά τη διανομή αυτών των ειδήσεων και πληροφοριών και δεν επιτρέπεται η διανομή φημών ή μη δημόσιων πληροφοριών από άτομα που "προσπαθούν να διαδώσουν φήμες". Σεβαστείτε το δικαίωμά μας να διατηρήσουμε τις πληροφορίες απόρρητες έως ότου είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τον κόσμο.
Σημείωση

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Ταυτόχρονα, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια χρήσης των εμπορικών μας σημάτων και του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε ιστότοπο που παραβιάζει αυτές τις οδηγίες. Το Διαδίκτυο παρέχει μια μεγάλη νέα ευκαιρία για στιγμιαία παγκόσμια επικοινωνία που επιτρέπει την ακρόαση της φωνής όλων. Επειδή το Διαδίκτυο είναι ένας εξελισσόμενος τρόπος διεθνούς επικοινωνίας, ίσως χρειαστεί να τροποποιούμε αυτές τις οδηγίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Παρόλο που μπορεί να πιστεύετε ότι οι οδηγίες περιορίζουν την ικανότητά σας να δημοσιεύετε ό, τι θέλετε σε έναν ιστότοπο, θυμηθείτε ότι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η εμπειρία κάθε παιδιού με τα προϊόντα PLAYMOBIL® είναι συναρπαστική.