ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)

Α. Ιστοχώρος και ηλεκτρονικό κατάστημα – Γενικές Πληροφορίες

Ο ιστοχώρος www.playmobil.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας με την επωνυμία «Playmobil Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εισαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Παιχνιδιών» και τον διακριτικό τίτλο «Playmobil Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.» η οποία έχει την έδρα της στην Κηφισιά – Αττικής, οδός Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Τ.Κ. 145 64, νομίμως καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 640201000, ΑΦΜ 094283517, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, e-mail επικοινωνίας: info@playmobil.gr, τηλ. επικοινωνίας 210-8000018, τηλεομοιοτυπία (φαξ) 210-8079249 (εφεξής η Εταιρία) τον οποίο διαχειρίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στον ως άνω ιστοχώρο www.playmobil.gr έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως (μέσω Διαδικτύου) της ως άνω Εταιρίας, νομίμως και αρμοδίως καταχωρισμένη αυτή η δραστηριότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Β. Πρόσβαση και χρήση ιστοχώρου και ηλεκτρονικού καταστήματος – Υποχρεώσεις Χρηστών

1. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοχώρου και η πραγματοποίηση παραγγελιών και αγορών σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης και αγορών καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου), στις Νομικές Πληροφορίες, Πολιτική Cookies και στους Κανόνες Διαδικτύου που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο (εφεξής Όροι και Προϋποθέσεις). Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας, και πριν δημιουργήσετε Λογαριασμό ή διενεργήσετε οποιουδήποτε είδους συναλλαγή μέσω αυτών, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις, πληροφορίες, πολιτικές και προϋποθέσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη μεταξύ μας σχέση.


2. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν γένει του ιστοχώρου της Εταιρίας (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή/και "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον του ιστοχώρου/καταστήματος ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους και Προϋποθέσεις που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με μέρος ή το σύνολο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή διατηρεί επιφυλάξεις για μέρος ή το σύνολο των παρόντων, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοχώρου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή, διενέργεια παραγγελιών και αγορών ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχομένου του ιστοχώρου ή/και εν γένει από την πρόσβαση στον ιστοχώρο.


3. Η πώληση των προϊόντων γίνεται μόνο προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τα οποία δεν έχουν ως σκοπό τη μεταπώληση ή την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων. Εάν επιθυμείτε να έχετε εμπορικό λογαριασμό, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210-8000018 ή με e-mail στο info@playmobil.gr. Από το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να γίνουν παραγγελίες, αγορές και αποστολή τους μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή την παράδοση προϊόντων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζει τον συγκεκριμένο όρο της μη δυνατότητας μεταπώλησης ή διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση και η διενέργεια συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ρητά προς την Εταιρία ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και δεσμεύεστε και εγγυάστε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.


4. Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει και χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στον λογαριασμό που θα δημιουργήσετε. Οφείλετε να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι: α) ο μυστικός κωδικός πρόσβασης θα μπορούσε ή ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή β) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής σας να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.


5. Οι χρήστες του ιστοχώρου και του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστοχώρο της Εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση ή αναμετάδοση ή διανομή ή άλλως παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Επιπλέον, η επίσκεψη του ιστοχώρου και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ιστοχώρου www.playmobil.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας.


6. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του ιστοχώρου ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος, ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρία από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση του ίδιου του ιστοχώρου, του περιεχομένου του ή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται ή και διατίθενται μέσω αυτού ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, από ευθύνη, από ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ιστοχώρου ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την Εταιρία με κάθε πρόσφορο τρόπο, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχετε κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του ιστοχώρου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος προκειμένου η Εταιρία να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας ή για την ασφάλεια των συναλλαγών.


7. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρίας ή/και τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των χρηστών ως προς το copyright και το εμπορικό σήμα παρακαλούμε ανατρέξτε στις Νομικές Πληροφορίες και στους Κανόνες Διαδικτύου. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ακούσια ή εκούσια διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε και να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν τον ιστοχώρο ή και το ηλεκτρονικό κατάστημα καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών ή για χρήση του περιεχομένου του ιστοχώρου ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος για σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο λειτουργεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, των συναλλακτικών ηθών και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


8. Η Εταιρία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες σας για ενημέρωση, θέτει στη διάθεσή σας γενικότερα περιεχόμενο ποικίλης ύλης σχετικά με νέα προϊόντα, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς αλλά και προτάσεις ψυχαγωγίας για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας. Οι πληροφορίες αυτές και το περιεχόμενο του ιστοχώρου παρέχονται για απλή ενημέρωσή σας και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς αγορά συγκεκριμένου προϊόντος. Στον ιστοχώρο θα βρείτε και τους online Καταλόγους, διαδικτυακά παιχνίδια, εφαρμογές, εικονογραφημένες εκδόσεις, φυλλάδια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ή και ενήλικες, παιχνίδια, βίντεο, ταινίες κλπ. της Εταιρίας που μπορείτε να δείτε το περιεχόμενό τους ή ακόμη να κάνετε λήψη τους ή και να εκτυπώσετε το περιεχόμενό τους, κατά περίπτωση, Δεν απαιτείται να δημιουργήσετε λογαριασμό προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. Ωστόσο ως επισκέπτης του ιστοχώρου υπόκεισθε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, έχετε υπόψη ότι κατά την ανάγνωση των καταλόγων, και κατά τη λήψη (downloading) των εφαρμογών, των εντύπων, των φυλλαδίων, των παιχνιδιών, των βίντεο, των ταινιών κλπ. γίνεται χρήση cookies που χρησιμοποιεί ο ιστοχώρος ή οι συνδέσεις που επιλέγονται από εσάς για την επεξεργασία τους (λήψη, εκτύπωση, αποθήκευση ή άλλως). Η χρήση, λήψη, επεξεργασία κλπ., των ανωτέρω δυνατοτήτων που προσφέρονται από την Εταιρία προς εσάς υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies και τα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρίας και τις υποχρεώσεις σας ως προς αυτά, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies και στις Νομικές Πληροφορίες και τους Κανόνες Διαδικτύου.


9. Οι ενότητες, υποενότητες και τα εργαλεία αναζήτησης στον ιστοχώρο και το ηλεκτρονικό κατάστημα τίθενται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας στην πλοήγησή σας και στην αναζήτηση των προϊόντων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιπλέον κριτήρια ή άλλες παράμετροι που δύνανται να καθορίζουν την επιλογή σας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, σε σχέση με τα αυτοματοποιημένα αποτελέσματα που εξάγονται από τη χρήση των προαναφερθέντων εργαλείων ούτε για την καταλληλόλητα των προϊόντων για τον σκοπό που επιθυμείτε. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με αποκλειστική ευθύνη σας σε σχέση με τα εξαγόμενα αποτελέσματα, την ακρίβεια και την ορθότητα αυτών. Επίσης για τη χρήση τυχόν cookies για την προβολή των προϊόντων σε εσάς ισχύουν τα αναφερόμενα στην πολιτική των cookies (βλ. αναλυτικά Πολιτική Cookies).


10. Οι σύνδεσμοι εντός του ιστοχώρου ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργεί ή διαχειρίζεται η Εταιρία ή δεν ελέγχονται από αυτήν. Αυτά παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή το υλικό σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους ή την επίσκεψή τους σε αυτούς.. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και επιλογή. Το γεγονός ότι ο υπερσύνδεσμος περιέχεται στον ιστοχώρο www.playmobil.gr δεν αποτελεί ένδειξη ότι εγκρίνουμε, συμφωνούμε ή προτείνουμε αυτούς τους ιστότοπους ούτε υπονοεί ότι έχουμε σχέση με τους χειριστές ή διαχειριστές τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό οποιασδήποτε ευθύνης της εταιρίας σχετικά με αυτούς τους συνδέσμους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.


11. Η αναγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών και τιμών των προϊόντων, που παρατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και πλήρης. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών ή παρανόμων παρεμβάσεων τρίτων (hackers), με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προϊόντα με ασυνήθιστα χαμηλές ή υψηλές τιμές. Για τον λόγο αυτό, εάν παρατηρήσετε προϊόν με τέτοια τιμή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προτού προβείτε στην παραγγελία σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ακόμα και σε περιπτώσεις που ευλόγως αναμένετε να υπάρχουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (ενδεικτικά, περίοδος εκπτώσεων κλπ.).


12. Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και συμμορφωνόμαστε με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων που ισχύουν για την Ελλάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου. Κατά τον ίδιο τρόπο και εσείς με την επίσκεψη ή/και χρήση του ιστοχώρου ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας.


13. Η Εταιρία με βάση την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλει να αποστείλει σε εσάς ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως (πριν τη σύμβαση ή μετά την σύμβαση). Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας από την πώληση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρία σχετικά). Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνετε, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει. Επιπλέον φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.


14.Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.Γ. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης και αγορών

1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο του ιστοχώρου www.playmobil.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματός της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η εξακολούθηση χρήσης του ιστοχώρου τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από τους Όρους και Προϋποθέσεις, όπως κατά καιρούς ισχύουν. Η Εταιρία ενημερώνει τους χρήστες μέσω του ιστοχώρου για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης και αγορών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης και αγορών, που διενεργούνται μέσω του ιστοχώρου, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).


2. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, μαζί με τις Νομικές Πληροφορίες, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies καθορίζουν ολόκληρη τη συμφωνία μας σχετικά με την προμήθεια των προϊόντων από την Εταιρία. Τίποτα που δηλώνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεων που ενεργεί εκ μέρους μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως τροποποίηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή ως εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων προσφέρονται προς πώληση από την Εταιρία. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης ή δόλιας ψευδούς δήλωσης, η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια αναληθή ή παραπλανητική εκπροσώπηση.Δ. Περιορισμός ευθύνης

1. H Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται και του περιεχομένου του ιστοχώρου όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων, που αναρτώνται σε αυτόν, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα και τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης ή εκ παραδρομής λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή από ανωτέρα βία ή λόγω παρεμβάσεων τρίτων στον ιστοχώρο. Σε κάθε δε περίπτωση που εντοπίζεται ένα τέτοιο ακούσιο λάθος θα διορθώνεται άμεσα.


2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας και ο ιστοχώρος της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.


3. Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία προσηκόντως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@playmobil.gr


4. Η Εταιρία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, εκτός και εάν άλλως ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελλόμενων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ιστοχώρου της. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά υποχρεούται να σας ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να σας ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.


5. O ιστοχώρος και το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοχώρου "όπως ακριβώς έχουν". Η Εταιρία, οι εργαζόμενοί της και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) αποζημιωτικής ευθύνης, άμεσης, έμμεσης, θετικής, ειδικής, αποθετικής ή συναγόμενης ζημίας, απώλεια δεδομένων, εισοδήματος ή κέρδους, απώλεια ή ζημία στην ιδιοκτησία (όπως π.χ. εξοπλισμός Η/Υ), κόστος υποκατάστατων προϊόντων, ευθύνη για χρηματική ικανοποίηση, ή/και όποια άλλη ζημία ή βλάβη εν γένει, ή/και για οποιαδήποτε αξίωση τρίτων που προκύπτει ή συνδέεται με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και των εφαρμογών του ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στον παρόν ιστοχώρο/ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με τον ιστοχώρο/ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και με αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών ή/και περιεχομένου που διατίθενται από αυτόν τον ιστοχώρο/ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες ή /και περιεχόμενο που διατίθενται μέσω αυτού ή/και την αδυναμία συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ή προσφορά ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με τον ιστοχώρο και το ηλεκτρονικό κατάστημα του ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστοχώρο ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, από αδικοπραξία ή από αμέλεια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

5.1. Ενδεικτικά, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστοχώρου/ηλεκτρονικού καταστήματος ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό ή υλικό και μεταδοθούν ή μολύνουν τερματικά ή υλικό ή λογισμικό ή δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ιστοχώρου/ηλεκτρονικού καταστήματος καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ή σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στον ιστοχώρο/ ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της Εταιρίας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.


6. Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούσθε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (Τράπεζες κλπ.) για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η Εταιρία έχει δώσει εμπροθέσμως. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια αλλά δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.


7. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουν να περιορίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα μπορεί να έχετε ως καταναλωτής βάσει της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή ή αναγκαστικού δικαίου διατάξεων που δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση βαριάς αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό της αξίας του πωληθέντος προϊόντος. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης του ιστοχώρου στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.Ε. Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής (εν προκειμένω Εταιρία) αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή (εν προκειμένω εσείς), ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.


ΣΤ. Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της PLAYMOBIL® - Δημιουργία Λογαριασμού

1. Για να μπορέσετε να προβείτε σε παραγγελία και αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της PLAYMOBIL, κάντε κλικ στο «Σύνδεση» και εισαγάγετε τη διεύθυνση email / όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Υπάρχουν δύο τρόποι εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα:

α) Κάνετε κλικ στο «Εγγραφή», συμπληρώστε τα πεδία με το όνομά σας και τα στοιχεία σύνδεσης και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης. Επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη γραμμή και κάντε κλικ στο "Υποβολή".

β) Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Αρχικά, επιλέξτε τα επιθυμητά προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Καλάθι Αγορών σας προσφέρει τότε την επιλογή "Δημιουργία λογαριασμού". Τα πεδία με μπλε αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν για εγγραφή και παραγγελία. Με την εγγραφή σας η εταιρία επεξεργάζεται συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς επεξεργασίας, τον χρόνο αποθήκευσή τους και τα δικαιώματά σας καθώς και τα cookies που χρησιμοποιούνται παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στην Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies. Για τον λόγο αυτό πριν την εγγραφή σας πρέπει να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την Πολιτική Cookies που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


2. Οποιοδήποτε στοιχεία γνωστοποιείτε, είτε μέσω του Λογαριασμού σας είτε για την ολοκλήρωση της αγοράς σας, εγγυάστε ότι είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και ότι τα γνωστοποιείτε στην Εταιρία νομίμως και με τη ρητή συγκατάθεσή σας και αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.


3. Μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις για προϊόντα που έχετε ξεχάσει στο καλάθι σας, καθώς και εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) με γενική εμπορική επικοινωνία. Επίσης θα έχετε στην διάθεσή σας στον Λογαριασμό σας και εργαλείο διαχείρισης των επιλογών σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου θα μπορείτε ανά περίπτωση είτε να δίνετε συγκατάθεση για επικοινωνία είτε να προβαίνετε σε ανάκληση αυτής (πχ επειδή έχετε ήδη συναινέσει να λαμβάνετε επικοινωνία ή επειδή έχουμε το έννομο συμφέρον να επικοινωνούμε μαζί σας λόγω προηγούμενης συναλλαγής με την Εταιρία).


4. Ο κωδικός πρόσβασης που παρέχετε, αποθηκεύεται από την Εταιρία με κρυπτογράφηση. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας δεν μπορούν να διαβάσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σας παρέχουν πρόσβαση εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στο "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;" στην ενότητα Σύνδεση και εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί ένας σύνδεσμος μέσω email, ώστε να μπορέσετε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας τηλεφωνικά ή γραπτά. Παρακαλούμε να μην δώσετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν ποτέ σας τον ζητήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.Ζ. Στοιχεία Λογαριασμού – Διαγραφή του – Δικαιώματα Εταιρίας

1. Μπορείτε να τροποποιήσετε, επικαιροποιήσετε ή διορθώσετε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας, εισερχόμενος στο λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Στοιχεία Λογαριασμού». Επίσης, στον Λογαριασμό σας θα βρείτε την καρτέλα Ιστορικό παραγγελιών, τυχόν επιστροφές που έχετε πραγματοποιήσει, καθώς και τις καταχωρημένες διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης. Ακόμη μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και τα στοιχεία σας τελείως επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας αφαιρούνται τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, ενώ τυχόν δεδομένα παραγγελιών που πρέπει να διατηρηθούν για άλλους σκοπούς, διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα αγορών σας ούτε να εντοπιστούν οι έως τότε παραγγελίες σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.


2. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ή/και διαγράψει τον Λογαριασμό σας αποστέλλοντάς σας σχετικό e-mail σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή που διαπιστωθεί ή υπάρξουν υπόνοιες ή καταγγελίες για παράνομη χρήση του Λογαριασμού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με την παρούσα συμβατική σχέση και γενικά η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε εσάς σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων (πχ σε περίπτωση μεταπώλησης).Η. Καλάθι Αγορών

1. Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα προϊόν, απλώς κάντε κλικ στο "Προσθήκη στο καλάθι" στη σελίδα του προϊόντος και το αντικείμενο θα προστεθεί στην παραγγελία σας. Ο αριθμός των προϊόντων και η τιμή τους θα εμφανίζονται δίπλα στο σύμβολο του καλαθιού αγορών στην κορυφή. Εάν μετακινήσετε το ποντίκι σας πάνω από το σύμβολο του καλαθιού αγορών, θα δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα προϊόντα. Στη σελίδα Καλάθι αγορών, μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα των επιλεγμένων προϊόντων. Απλώς αλλάξτε την ποσότητα κάνοντας κλικ στο βελάκι. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα προϊόντα που έχετε επιλέξει από το καλάθι σας κάνοντας κλικ στο κουμπί με το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων δίπλα στο αντίστοιχο προϊόν.


2. Όταν έχετε ελέγξει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας και είστε ικανοποιημένοι με τις επιλογές σας και αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις του καταστήματός μας, μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση Παραγγελίας". Ακολουθήστε τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας παραγγελίας (βλ. «Τρόπος Παραγγελίας»).Θ. Τρόπος παραγγελίας

1. Όταν έχετε επιλέξει ένα προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε, απλώς κάντε κλικ στο "Προσθήκη στο καλάθι" στη σελίδα του προϊόντος και το προϊόν θα προστεθεί. Συνεχίστε έτσι μέχρι να προσθέσετε όλα τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε. Όταν έχετε ελέγξει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας και είστε ικανοποιημένοι με τις επιλογές σας και αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας".

1.1. Στα επόμενα βήματα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη διεύθυνση παράδοσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση χρέωσής σας (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης) και τον τρόπο πληρωμής σας. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια επισκόπηση, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ελέγξετε ξανά την παραγγελία σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να διορθώσετε κάτι, μπορείτε να επιστρέψετε στα προηγούμενα βήματα και να αλλάξετε τα στοιχεία σας.


2. Τα στοιχεία της παραγγελίας σας θα αποθηκευτούν. Τόσο τα προσωπικά σας στοιχεία όσο και οι Όροι και Προϋποθέσεις, είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για να τα διαβάσετε και να τα εκτυπώσετε. Απλώς συνδεθείτε ξανά στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της παραγγελίας σας στον λογαριασμό πελάτη σας.


3. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή παραγγελίας", επιβεβαιώνετε ότι θέλετε να αγοράσετε τα προϊόντα που αναφέρονται στην παραγγελία σας και ότι αναλαμβάνετε να καταβάλλετε με τον τρόπο που θα επιλέξετε (βλ. κατωτέρω υπό «Τρόπος Πληρωμής») την καταβολή του ποσού που απαιτείται για να λάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε.


4. Κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της PLAYMOBIL® χρησιμοποιείται SSL για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) από τρίτους. Η κρυπτογράφηση ενεργοποιείται στη διαδικασία παραγγελίας από το Βήμα 2 - «Χρέωση». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση, τα coolies και τα δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία παραγγελιών και αγοράς προϊόντων παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies και στις Νομικές Πληροφορίες.Ι. Τιμές προϊόντων

1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας και δεν θα πρέπει να συγχέονται με αναγραφόμενες τιμές προϊόντων σε άλλα καταστήματα ή στο κατάστημα της έδρας της εταιρίας (όπου ενδέχεται να υπάρχει διαφορετική τιμή). Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής οι οποίες προστίθενται και σας ενημερώνει η Εταιρία για το συνολικό κόστος πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.


2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, το οποίο αποδέχεστε, οποτεδήποτε να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση και με το κόστος παράδοσης ή/και τους τρόπους πληρωμής, ή/τις τιμές των προϊόντων, ή/τις προσφορές της κλπ. ενημερώνοντάς σας πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς για το τι ισχύει κάθε φορά με ανάρτηση στον ιστοχώρο της και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρισθεί και κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει για μελλοντικές αγορές και όχι για επιβεβαιωμένες παραγγελίες.


3. Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστοχώρο για τα προσφερόμενα προϊόντα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα (τεχνικά, τυπογραφικά ή άλλα) οπότε και σε περίπτωση λανθασμένης τιμής ή άλλου λάθους θα ενημερώνεστε σχετικά με email. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν ακύρωση αγοράς εάν διαπιστωθεί λάθος τιμή σε προϊόν κατόπιν ελέγχου της ορθότητας της τιμής που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ οφείλετε να ελέγχετε τις τιμές όταν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση κατά τα ανωτέρω υπό Β.ΙΑ. Αποδοχή και επιβεβαίωση παραγγελίας

1. Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας και να επιβεβαιωθεί θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του ποσού για τα προϊόντα που παραγγείλετε μετά του κόστους παράδοσής τους (εφόσον προβλέπεται ένα τέτοιο κόστος, βλ. παρακάτω ενότητα Τρόπος και Έξοδα Αποστολής). Η επιβεβαίωση της παραγγελίας γίνεται με email που θα σας αποστείλει η Εταιρία στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή, μόλις λάβει την πληρωμή για τα προϊόντα που παραγγείλατε. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παραλαβή παραγγελίας μέσω του ιστοχώρου της Εταιρίας ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν συνιστά αποδοχή παραγγελίας.


2. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό πελάτη σας. Απλώς κάντε κλικ στην επιλογή "Παραγγελίες" και επιλέξτε την παραγγελία για την οποία θέλετε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παραγγελία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών καλώντας στο 210-8000018 ή στέλνοντας email στο info@playmobil.grΙΒ. Τρόποι πληρωμής

1. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της PLAYMOBIL® μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική / χρεωστική κάρτα (σύμφωνα με τους όρους σύμβασης που έχετε συνάψει με την Τράπεζά σας) ή PayPal (όπου υπόκεισθε στους όρους χρήσης και στην Πολιτική Απορρήτου του PayPal καθώς και στην οικονομική του πολιτική πχ προμήθεια κλπ). Λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση χρέωσης που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι η διεύθυνση της καταχώρησης της κάρτας πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση και ασφάλεια των συναλλαγών σας, τα cookies και τα δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία της πληρωμής αλλά και τυχόν ελέγχους φερεγγυότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Κανόνες Διαδικτύου και στις Νομικές Πληροφορίες.


2. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση, καθώς θα ενημερώνεστε για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στον ιστοχώρο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.ΙΓ. Τρόπος και Έξοδα Αποστολής

1. Η παράδοση κανονικά θα πραγματοποιείται εντός 3 - 4 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την έκδοση του αριθμού voucher με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται υπό Δ.4. ανωτέρω και υπό 6 κατωτέρω.


2. Τα δέματα αποστέλλονται μέσω SPEEDEX Courier. Με την καταχώριση στον ιστοχώρο και την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας αποδέχεστε να δοθούν προς τον μεταφορέα Speedex Courier τα απαραίτητα εκείνα προσωπικά στοιχεία για την αποστολή της παραγγελίας σας. Η Εταιρία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες συμβάσεις με τον ταχυμεταφορέα για να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων σας. Για πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία δίδονται στον ταχυμεταφορέα, παρακαλούμε δείτε την ενότητα Πολιτική Απορρήτου.


3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, αζημίως, ενημερώνοντας σας πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης και μόνον για μελλοντικές συμβάσεις. Εξυπακούεται ότι η Εταιρία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.


4. Θα ενημερώνεστε στα στοιχεία που μας δώσατε με ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το προϊόν θα δοθεί προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας του από εσάς. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις αργίες.


5. Τα έξοδα αποστολής στην Ελλάδα έχουν ως εξής: Για αγορές αξίας έως 60,00 € = 3,70 € έξοδα αποστολής Για αγορές αξίας 60,01 € και άνω = Δωρεάν αποστολή


6. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις των παραδόσεων των παραγγελθέντων προϊόντων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ή συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως προβλήματα στο οδικό δίκτυο, έντονα καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.τ.λ. Επίσης, φέρετε την ευθύνη ελέγχου των προϊόντων κατά την παράδοσή τους και άμεσης ενημέρωσης της Εταιρίας σε περίπτωση σφάλματος ή άλλου προβλήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών είτε τηλεφωνικά στο 210-8000018 είτε με e-mail στο info@playmobil.grΙΔ. Πολιτική Επιστροφών για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσει το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών είτε τηλεφωνικά στο 210-8000018 είτε με e-mail στο info@playmobil.gr, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τυχόν δικαιώματά σας βάσει του Αστικού Κώδικα (άρθρα 534 επ.) ή/και του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, περί προστασίας των καταναλωτών.

Σε κάθε περίπτωση τα παρακάτω ισχύουν αναφορικά με την επιστροφή των προϊόντων:Ι. Επιστροφή λόγω λανθασμένης παράδοσης προϊόντων ή παράδοση ελαττωματικών προϊόντων για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα

1.i. Εάν τα προϊόντα που παραλάβατε δεν είναι αυτά που παραγγείλατε ή είναι ελαττωματικά ή η παράδοση είναι εσφαλμένης ποσότητας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς(email) στη διεύθυνση επικοινωνίας μας για το πρόβλημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Εάν παρέλθει αυτή η περίοδος δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας.

ii. Εάν μας ειδοποιήσετε για το πρόβλημα, η υποχρέωση μας θα είναι, κατά την επιλογή σας: (α) να καλύψουμε οποιαδήποτε έλλειψη ή μη παράδοση. (β) να αντικαταστήσουμε ή να επισκευάσουμε εξαρτήματα που είναι ελαττωματικά ή (γ) να επιστρέψουμε το ποσό που πληρώθηκε για τα εν λόγω προϊόντα.

1.1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες που από λάθος της Εταιρίας παραδίδονται άλλα προϊόντα από αυτά έχετε αγοράσει, κατά είδος ή ποσότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρία ή το προϊόν είναι ελαττωματικό, πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επαναπροώθησης των προϊόντων βαρύνουν την Εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές μη-Ελαττωματικών (Υγιών) προϊόντων σε ανοιγμένες συσκευασίες.


2. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του μαζί με τα εξαρτήματα και τα συνοδευτικά του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος, θα πρέπει όμως αυτό να μην έχει υποστεί άλλες φθορές. Διαφορετικά θα ισχύουν τα όσα παρακάτω αναφέρονται στην παράγραφο 7.


3. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρίας από τον πελάτη ή με courier κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία. Στις περιπτώσεις επιστροφής η Εταιρία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.


4. Μετά την επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

4.1. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, έχετε δικαίωμα κατ’ επιλογή σας να ζητήσετε α) διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, χωρίς επιβάρυνσή σας, εκτός και εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός κι εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.


5. Εκτός και εάν άλλως ορίζεται στον νόμο, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, ζημία ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, βλάβης ή άλλως), που προκύπτει από οποιοδήποτε πρόβλημα που μας ενημερώνετε και δεν υποχρεούται στην καταβολή άλλης πρόσθετης αποζημίωσης ή ικανοποίησης, παρά μόνο στην επιστροφή του ποσού που έχετε καταβάλλει για το προϊόν, εφόσον υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.


6. Σε περίπτωση που επιλέξετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 534 επ. ΑΚ, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση μεταξύ πελάτη και τραπεζικής εταιρίας του. Η διαδικασία του αντιλογισμού (ολικού ή μερικού) στις χρεώσεις πιστωτικών καρτών, γίνεται όπως ακριβώς έχει γίνει η χρέωση της κάρτας.


7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, από υπαιτιότητα ή αμέλεια του πελάτη, ή ελλιπή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων λόγω της μείωσης της αξίας που θα έχουν υποστεί και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα σας ενημερώνει σχετικά.ΙΙ. Ακύρωση Παραγγελίας/Αλλαγή υγιών προϊόντων για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

1. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή πριν σας αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς εσάς. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω email στη διεύθυνση info@playmobil.gr και να μας δηλώσετε τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας σας.


2. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, και θα επιβαρυνθείτε μόνο για το κόστος των αποσταλέντων προϊόντων, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία και να επιστρέψει το ποσό που καταβάλλατε.


3. Κατά τον ίδιο τρόπο η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί είτε από εσάς είτε από την Εταιρία σε περίπτωση που η αναγραφόμενη στον ιστοχώρο ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμή ήταν λανθασμένη για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία οφείλει να σας ενημερώσει πρώτα πριν την ακύρωση της παραγγελίας σας.


4. Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης της παραγγελίας, το ποσό που καταβάλλατε για την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας (μαζί με τα έξοδα αποστολής, εφόσον δεν έχετε παραλάβει το προϊόν) θα πιστωθεί με τον ίδιο τρόπο που εισπράχθηκε από την Εταιρία άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών. Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την Εταιρία (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην Εταιρία), τότε η Εταιρία υποχρεούται εντός της ως άνω προθεσμίας να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που έχετε με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης. Πέρα από την επιστροφή του ποσού που καταβάλατε, ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει η Εταιρία μετά την ακύρωση της παραγγελίας σας.


5. Εάν ακυρώσετε την παραγγελία σας, αλλά έχουμε ήδη επεξεργαστεί τα προϊόντα και τα έχουμε αποστείλει προς παράδοση, δεν πρέπει να αποσυσκευάσετε τα προϊόντα όταν θα τα παραλάβετε και πρέπει να μας στείλετε τα προϊόντα πίσω στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω με δικά σας έξοδα και ευθύνη το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών. Η Εταιρία δύναται να μην σας αποδώσει το ποσό που καταβάλλατε παρά μόνο αφού λάβει τα προϊόντα από εσάς ή αφού παράσχετε βέβαιες αποδείξεις ότι αυτά έχουν αποσταλεί από εσάς προς την εταιρία. Τυχόν έξοδα ανάκτησης των προϊόντων, σε περίπτωση που αρνηθείτε να καταβάλλετε τα έξοδα επιστροφής τους, μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό που θα σας πιστώσουμε. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή με φθορές ή έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


6. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιο υγιές προϊόν που παραγγείλατε ή/και σας αποστείλαμε, θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν άθικτο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην παρακάτω διεύθυνση. Εάν δεν επιστρέψετε τα προϊόντα που παραδόθηκαν σε εσάς ή δεν πληρώσετε τα έξοδα παράδοσης, θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε τα έξοδα ανάκτησης των προϊόντων από το ποσό που θα σας πιστώσουμε. Τα προϊόντα επιστρέφονται σε εμάς στην ίδια άρτια κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας και του παραστατικού αγοράς του) που έχουν παραληφθεί, πλήρη, χωρίς φθορές, με όλα τα συνοδευτικά και εξαρτήματά τους και η συσκευασία τους να είναι άρτια και σε μεταπωλήσιμη κατάσταση όπως ήταν όταν τα παραλάβατε. Εάν δεν διαθέτετε απόδειξη αγοράς τότε, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας) με την παραλαβή τους, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα με άλλα προϊόντα στην ίδια αξία.

Όλα τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στην παρακάτω διεύθυνση:

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων

145 64 Κηφισιά Αττικής

Τηλ: 210-8000018

Fax: 210-8079249

email: info@playmobil.grΙΕ. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη για εξ αποστάσεως αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, ακέραιο και πλήρες με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένου και του παραστατικού αγοράς του, και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση χωρίς φθορές, σκισίματα ή αλλοιώσεις με όλα τα περιεχόμενα και συνοδεύοντα αυτό οδηγίες, καρτέλες κλπ.


2. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να περιέχεται σαφής και ρητή δήλωση του πελάτη για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από τη σύμβαση βάσει του Ν. 2251/1994 και να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. Εναλλακτικά, ο πελάτης δύναται να αποστείλει με συμπληρωμένα τα αναγκαία στοιχεία που ζητούνται το υπόδειγμα του Εντύπου Υπαναχώρησης το οποίο και μπορεί να αποστείλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων

145 64 Κηφισιά Αττικής

Τηλ.: 210.80.00.018

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@playmobil.gr


Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail η Εταιρία θα σας στείλει επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Ωστόσο, βάσει του νόμου φέρετε ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων κατά τα οριζόμενα στην παρούσ


3. Με την άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε άμεσα και πάντως το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της φόρμας Δήλωσης Υπαναχώρησης, να μας επιστρέψετε (στη διεύθυνση PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής) το προϊόν. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων, επιβαρύνεται ο αποστολέας - υπαναχωρών καταναλωτής.


4. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω σχετικά με το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, δεν θα παραλαμβάνουμε τα προϊόντα και θα αποστέλλονται πίσω σε εσάς με χρέωση παραλήπτη.


5. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία αφού ελέγξει τα επιστραφέντα προϊόντα θα προβεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής της φόρμας Δήλωσης Υπαναχώρησης, σε επιστροφή των ποσών που έχετε καταβάλλει (αξία προϊόντος και τυχόν έξοδα παράδοσης με τα οποία έχετε επιβαρυνθεί αφαιρουμένων τυχόν εξόδων επιστροφής ή απομείωσης αξίας προϊόντων, όπως ορίζεται παρακάτω υπό παρ. 6-8 της παρούσας ενότητας). Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρία.

5.1. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη και όπως διεξοδικώς αναφέρεται και στην ενότητα ΙΔ.ΙΙ.4. ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με τυχόν έξοδα επιστροφής των χρημάτων σας. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε βέβαιες αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο. Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί της προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως.


6. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η Εταιρία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.


7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


8. Το στην παρούσα ενότητα δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν πρέπει να συγχέεται και δεν αφορά σε αποδεδειγμένα ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πώλησης (Αστικός Κώδικας άρθρο 534επ) και τα εκεί περιγραφόμενα δικαιώματα του αγοραστή, όπως αναφέρονται και υπό ΙΕ. Ι. 4.1.


8. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Βάσει νόμου δεν χωρεί υπαναχώρηση, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή

ii) την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης

iii) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων


iv) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

v) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

vi) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.


ΙΖ. Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την Εταιρία προϊόντα είναι προϊόντα τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων). Πριν από κάθε χρήση πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες, απώλειες ή κάθε είδους βλάβες που οφείλονται σε χρήση διάφορη από αυτήν για την οποία προορίζεται το προϊόν ή κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης.


ΙΗ. Λοιποί όροι - Τελικές Διατάξεις

1. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.


2. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ανεφάρμοστο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης με την οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας έναντι σας), η ισχύς οποιουδήποτε άλλου μέρους αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί.


3. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.


4. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.


5. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.


6. Η Εταιρία ενημερώνει τους χρήστες της για τη δυνατότητα της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που τυχόν έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, κάνοντας χρήση των αναγνωρισμένων πιστοποιημένων φορέων ΕΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας (Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015). Πρόκειται για μία μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) με τη διαδικασία OnlineDisputeResolution-ODR στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΕΔ, που είναι ένας διαδραστικός διαδικτυακός τόπος, ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και προμηθευτές (εμπόρους), που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών τους, για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές. Αυτός ο ιστότοπος διατίθεται δωρεάν, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε να μεταβείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) κάνοντας κλικ εδώ:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


7. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ορίζει ένα σημείο επαφής ΗΕΔ, το οποίο παρέχει υποστήριξη για την χρήση της πλατφόρμας ΗΕΔ. Στην Ελλάδα ως σημείο επαφής ΗΕΔ έχει οριστεί (με την ΚΥΑ 70330/2015) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας – ΕΚΚ (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, ΤΚ 11 471, Αθήνα, τηλ. +30 2106460284, φαξ: +30 2106460784 www.eccgreece.gr, email: info@eccgreece.gr)


8. Στην Ελλάδα οι πιστοποιημένοι φορείς ΕΕΔ είναι οι κάτωθι

Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html),

Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (https://hobis.gr/),

ADRPOINT ΙΚΕ Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (https://www.adrpoint.gr/),

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) (http://www.europeanresolution.com/),

Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών - startADR (https://startadr.org/)

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Εταιρία στο email info@playmobil.gr προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο 2108000018. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html